Klubbens generelle bestemmelser

Formål:
Formålet med klubben er at fremme population og aktiv kapsejlads med modelsejlbåde af mærket "Seawind". Det er ligeledes klubbens mål at sikre at kapsejlads med ovennævnte bådtype foregår på et sagligt og højt niveau, og iøvrigt at tilse de enkelte både opfylder de af klubben fastsatte måle- klasse- og kapsejladsregler. Klubben tegnes af en broget samling aktive ejere og sejlere af denne modelbådstype. Disse sider tjener til først og fremmest til intern informations og erfaringsudveksling medlemmerne imellem.

Organisation:
Klubben er ingen demokratisk organisation - og kan nærmest karakteriseres som anarkistisk i sin opbygning. Der afholdes således ikke generalforsamling og kontingent opkræves heller ikke. Der er ingen bestyrelse, formand, eller anden formel ledelse.

Optagelse:
Klubben følger nedenstående retningslinier ved optagelse af nye medlemmer:

  • Kandidaten skal være i besiddelse af en færdigsamlet og sejlende "Seawind" modelsejlbåd

  • Kandidaten proponeres af mindst ét nuværende medlem

  • Kandidaten skal kunne påvise et vist minimum af kendskab til almindelige kapsejladsregler

  • Kandidaten skal udvise forståelse for klubbens organisation, og være indstillet på at yde nødvendige bidrag for opretholdelse af klubbens aktivitetsniveau.

Kommunikation:
Klubben udgiver intet blad, nyhedsbrev, eller andet trykt materiale. Beskeder til og fra medlemmer gives hovedsageligt på disse websider under menupunktet "kalender".

Bådnummer:
Der kan kun tildeles nummer til færdigtbyggede og sejldygtige både. Tildeling vil foregå ved første sejlads. Det tillades at sejle denne første sejlads(serie) uden nummer. Det påhviler bådejeren at sørge for tydelig mærkning i sejl inden næste fremmøde. Nye både tildeles nummer af de eksisterende medlemmer. Normalt vil man blive tildelt næste ubenyttede nummer i stigende rækkefølge.

Klasseregler:
Der sejles efter de amerikanske klasseregler, sådan som de er defineret på www.amya.org under Seawind klassen. Disse regler er også gengivet her på siden som selvstændig menupunkt.